Witaj w systemie zgłoszeń

W celu zapewnienia lepszej obsługi serwisowej, został uruchomiony system zgłoszeń. Każde zgłoszenie otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu można śledzić postęp prac oraz prowadzić korespondencję. Cała historia dotycząca zgłoszeń jest przechowywana w celu zapewnienia ciągłości obsługi. Do korzystania z systemu zgłoszeń wymagany jest prawidłowy adres email.